Terug naar overzicht

Per 2023 kan je een .groningen domeinnaam registreren. Hoe tof!

Jeroen Bakker
 • Jeroen Bakker -
 • (Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022)

Friesland en Amsterdam gingen Groningen in 2015 al voor. De provincie Friesland (.frl) en gemeente Amsterdam (.amsterdam) hebben een eigen domeinextensie. Groningen helaas nog niet. Maar daar kan “binnenkort” verandering in komen. Vanaf medio 2024 kan je een eigen .groningen-domeinnaam registreren. Als het een beetje mee zit. Dat wel. 

Update 21 juni 2022
Ook Sikkom heeft een poll georganiseerd. De uitkomsten van de polls op Linkedin & Facebook verschillen. Onderaan dit artikel meer informatie.

Wat is een domeinextensie?

Om dit toe te lichten nemen we onze eigen website als voorbeeld. Onze website kan je bezoeken op b2design.nl. Het gedeelte achter de laatste ‘punt’ is de domeinextensie, in ons geval “.nl”.

Een .nl-extensie noemen we ook wel een “Top Level Domain”. Daar zijn er vele van die je grotendeels kan indelen in drie  groepen.

 1. Generieke Top-level Domeinen (gTLD)
  Voorbeelden hiervan zijn: .com, .org, .eu, .biz en .info
 2. Gesponsorde Top-level Domeinen (sTLD)
  Voorbeelden hiervan zijn: .edu, .gov, .travel en .museum
 3. Landcode Top-level Domeinen (ccTLD)
  Voorbeelden hiervan zijn: .nl, .de, .es en .co.uk

De ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is een non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van TLD’s (Top Level Domains).

Een rits aan nieuwe extensies zag in 2012 het levenslicht

In juni 2011 maakte de ICANN bekend dat het, mede onder druk van de community; nieuwe domeinextensies wilde gaan lanceren. 2012 was het jaar dat de gemeente Amsterdam en de provincie Friesland het proces voor een eigen extensie wilden gaan starten.

Het had weinig gescheeld of de .frl (Friesland) extensie was er bijna niet geweest. De provincie Friesland trok aan het eind van het aanvraagproces “de keutel in”. Een Nederlandse commerciële partij (Mijndomein.nl) sprong maar al te graag in dit gat. Het aanvraagproces was immers al zo goed als afgerond.

Naast .frl en .amsterdam werden in 2012 ook TLD’s als: .pizza, .beer, .sucks, .ninja en 1224 andere extensies geaccepteerd.

Ook bedrijven registreerden in 2012 al eigen extensies. Voorbeelden zijn: .google, .oracle, .mitsubishi, .philips en .politie.

Blog - Domeinnaam - Types

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: in 2023 gaat het gebeuren 

De GNSO (Generic Names Supporting Organisation, een “supporting organisation” binnen de ICANN) heeft eind november 2020 een publicatie uitgebracht waarin het, opnieuw onder druk van de community, open staat voor nieuwe TLD’s. De verwachting is dat de aanvraag in de tweede helft van 2023 opengesteld zal worden.

Merken, steden, regio’s en generieke woorden komen in aanmerking als nieuw Top-Level Domein. Over de aanvragen zal een commissie van het ICANN zich gaan buigen. Evenals dubbele inzendingen, die worden kritisch beoordeeld.

Mogelijke extensies voor typisch Nederlandse bedrijven: 

 • .heineken
 • .klm
 • .aegon
 • .getronics
 • .randstad

Mogelijke extensies voor typisch Groningse bedrijven of organisaties:

 • .voys
 • .umcg
 • .b2design 😉
 • .duo
 • .ccg
 • .edc

Mogelijke extensies voor de regio Groningen:

 • .groningen
 • .gro
 • .ommelaand
 • .grunn

Een nieuwe domeinextensie, wat kost dit dan? 

Om een nieuwe domeinextensie aan te vragen moet je wel wat centen meenemen. De vorige ronde moest je éénmalig 185.000 dollar aan de toezichthouder betalen. Daarnaast betaalde je gedurende het contract (10 jaar lang) 25.000 dollar per jaar én 25 dollarcent per geregistreerde domeinnaam per jaar. Daar komen de kosten voor overhead, afhandeling, marketing en toeleveranciers bij. De kosten voor de nieuwe ronde zijn nog niet bekend maar zullen vermoedelijk rond het prijsniveau van 2012 liggen.

Een eigen domeinextensie: voor de lol of als verdienmodel

Iedere aanvrager van een domeinextensie kan een ander belang bij de aanvraag van de domeinextensie hebben. Google en Mitsubishi hebben de aanname voornamelijk voor henzelf gedaan. Het kost alleen maar geld, toch? Aan de andere kant kan het ook als marketinginstrument worden ingezet. Het is dus maar de vraag wat je onder ‘kost alleen maar geld’ verstaat.

Als verdienmodel

Voor anderen kan een eigen domeinextensie een verdienmodel zijn. In het voorbeeld van .amsterdam is Metaregistrar B.V. de uitvoerende partij voor de gemeente Amsterdam. De eigenaar van de extensie .frl is FRL Registry BV, een zusterbedrijf van Mijndomein BV, die dus ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en bijkomende administratie. 

Voor iedere .frl- en .amsterdam-domeinnaam wordt 25 euro per jaar gerekend. Er zijn ongeveer 11.000 actieve .frl domeinen. Per jaar levert deze extensie bij benadering 187.500 euro op. Hier gaan alle jaarlijkse kosten en overhead van af.

Voor .amsterdam is de situatie net iets anders. Daar zijn de aantallen groter en de Gemeente Amsterdam is eigenaar van de domeinextensie. De Amsterdammers ontvangen van dotAmsterdam BV jaarlijks een percentage van de gegenereerde omzet. Het exacte percentage is helaas niet openbaar. Hoeveel de gemeente Amsterdam betaalt aan SIDN voor de extensie is ook niet bekend.

Hoe ziet het proces van aanvragen er in grote lijnen uit? 

Mocht je geïnteresseerd zijn in een eigen domeinextensie dan ziet het aanvraagproces er in grote lijnen als volgt uit. 

Blog - Domeinnaam - Figuur
 1. De ICANN buigt zich momenteel over alle lessen die ze in het verleden hebben geleerd. Er wordt een businessplan opgesteld. Hier nemen ze maximaal 10 maanden de tijd voor en zal medio eind 2022 zijn afgerond. 
 2. Het bestuur van de ICANN heeft vervolgens 3 maanden de tijd om een ja/nee te geven op het plan. Vanuit de community ligt er veel druk op de ICANN om in te stemmen met het plan. 
 3. Er zal een implementatiedocument worden opgesteld. Details worden in Q2/Q3 van 2023 verwacht. De verwachting is dat er, vergeleken met 2011, weinig verandert. Kosten kunnen wat veranderen. 
 4. September/oktober 2023: het proces van aanvragen start. 
 5. Dubbele aanvragen worden gechecked en iedere aanvraag beoordeeld.
 6. Q1 2024: tekenen van contracten. 
 7. Q2/Q3 2024: nieuwe domeinnaam extensies zien het levenslicht.

De provincie, gemeente en Marketing Groningen is nu aan zet

10 jaar geleden was de laatste mogelijkheid om een eigen domeinextensie aan te vragen. Nu ligt er een nieuwe kans in het verschiet.

Groningen is een prachtige provincie met een prachtige stad. Er gaat immers niets boven Groningen. Er is zelfs een eigen lettertype Gronica door Marketing Groningen ontwikkeld. Te gek! Maar deze kans voor een eigen domeinextensie mogen we als Groningers toch niet laten liggen?

Update (21 juni 2022): Sikkom heeft een poll op Facebook georganiseerd

Nadat wij deze blog online hebben gezet heeft ook Sikkom aandacht aan dit onderwerp besteedt. Op Facebook is door Sikkom ook een poll georganiseerd. Leuk om te zien: de resultaten van de poll op Linkedin wijken nogal af van de resultaten op Facebook. Op Linkedin kiest het overgrote merendeel voor .gro als nieuwe domeinextensie voor Groningen. Op Facebook kiest het overgrote merendeel voor .grunn.

Jeroen Bakker

Met zijn hands on mentaliteit gaat Jeroen geen uitdaging uit de weg en bedenkt hij innovatieve oplossingen op ingewikkelde online vraagstukken. Graag deelt hij zijn jarenlange SEO kennis met collega's om projecten nog beter te maken en vindbaarheid te vergroten.