Terug naar overzicht

Eerst denken, dan doen.

Bij B2Design doen we nooit iets alleen omdat het mooi is. Elke beslissing wordt op basis van een strategisch doel gemaakt. Dit zorgt ervoor dat onze websites écht werken en zichzelf terugverdienen. Om tot een website te komen waar over gepraat wordt, maken we gebruik van een bewezen strategie. Benieuwd naar hoe dit traject er uit ziet? Je leest het op deze pagina!

Een gedegen briefing als projectstart

Voor het bepalen van de online strategie starten we het traject met een uitgebreide briefing op ons kantoor. Tijdens deze sessie van één dagdeel gaan we dieper in op de aanleiding van de opdracht. Op basis van deze briefing stellen wij een aantal meetbare (SMART) doelen op. Een primaire doelstelling is bijvoorbeeld om het aantal leads via de website te vergroten, deze doelstelling kan opgedeeld worden in verschillende actiedoelen zoals het verbeteren van de online informatievoorziening.

Na de briefing zijn we in staat om met de verkregen informatie een strategisch plan op te zetten. We maken dit complete plan op basis van ons eigen model. Je kunt dit plan in zijn volledigheid inzien. We zetten in het plan de beoogde doelgroep af tegen de gewenste doelstellingen, op basis van de resultaten zijn we in staat om een aantal ‘persona’s’ op te stellen. Persona’s zijn fictieve bezoekers van je website, ze komen met een vraag op je website. In de vervolgstappen zorgen we er voor dat alle mogelijke bezoekersvragen beantwoord worden.

werkwijze-realisatie

Gebruikerstypes en de klantreis

Een bezoeker kan met veel verschillende vragen op je website terecht komen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn ‘Hoe neem ik contact op met Bedrijf X?’. Hoewel dit klinkt als een relatief simpel te beantwoorden vraag, weten we op basis van jarenlang analyseren van opgeleverde websites dat dit in de praktijk anders werkt.

Elke bezoeker heeft een eigen manier van ‘surfen’ op het internet…

Het B2Design Model

Elke bezoeker heeft een eigen manier van ‘surfen’ op het internet, in het strategisch concept op basis van het B2Design Model verdelen we bezoekers onder op basis van het MBTI model. Volgens dit model zijn bezoekers in te delen in 4 groepen; Competitief, Spontaan, Methodisch en Humaan. De eerste twee groepen zijn snelle beslissers en willen zonder poespas contact opnemen, deze groep gebruikers wil graag een ‘bel nu’ knop boven de website zien. De laatste twee groepen zijn over het algemeen langzamer en oordelen meer op basis van emotie, de user story voor deze groepen is meer richting ‘Als ik contact op wil nemen met Bedrijf X, hoe gaat dit dan precies in zijn werk?’, voor deze groep is het belangrijk dat ze eerst duidelijke informatie over de werknemers en wijze van contact kunnen vinden. Vervolgens moet er op de informatiepagina alsnog een mogelijkheid zijn om het doel te voltooien.

Competitief (Snel & rationeel)

De competitieve bezoeker is in staat om snel een besluit te nemen en baseert zich op feiten. De competitieve bezoeker wil bediend worden met bulletpoints en beknopte, feitelijke informatie. Voor deze bezoeker is het belangrijk dat de informatie behapbaar en beknopt is. De diepere details zijn voor de competitieve bezoeker niet interessant.

Spontaan (Snel & emotioneel)

De spontane bezoeker besluit, net als de competitieve bezoeker, snel. Dit type bezoeker onderscheidt zich van de competitieve bezoeker door zich te laten leiden door gevoel (emotie). Om de spontane bezoeker aan te spreken is het belangrijk dat deze een goed gevoel krijgt bij Bedrijf X. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door de persoonlijke betrokkenheid van Bedrijf X te benadrukken.

Methodisch (Langzaam & rationeel)

De methodische bezoeker kenmerkt zich door langzaam en rationeel te besluiten. Deze bezoeker neemt echt de tijd voor het maken van een besluit. Om deze bezoeker te bedienen is het van belang om te voorzien in zijn of haar behoefte aan voorwaarden, bewijzen en garanties. Dit is het type bezoeker dat pagina’s van je website uitprint om ze aandachtiger door te kunnen lezen. De methodische bezoeker is altijd op zoek naar garanties en bewijzen voor de beweringen op je website.

Humaan (Langzaam & emotioneel)

De humane bezoeker neemt langzaam en emotioneel beslissingen. Dit type bezoeker is evenals de methodische bezoeker, langzaam in zijn of haar besluitvorming. Hij laat zich vooral leiden door emotie; ‘wat vinden andere mensen van deze producten of diensten?’. De humane bezoeker is goed te bedienen met (externe) reviews en garanties. Daarnaast vindt hij het belangrijk om te zien wie de mensen achter het bedrijf zijn. Deze bezoeker leest ook op social media wat andere klanten van je dienstverlening vinden.

We vinden het erg belangrijk dat jouw website op elke pagina, elk type bezoeker bedient. Hiermee zorgen we ervoor dat jij jouw doelstellingen behaalt.

Van strategie naar interactie

Alle informatie uit de briefing verwerken we in een interactieontwerp. Een interactieontwerp is een interactieve bouwtekening van de website. Deze interactieve bouwtekening brengt de structuur en de gebruikerservaring in kaart. Het interactieontwerp is gebaseerd op de (belangrijkste) doelgroepen van je organisatie: met welk doel komt de gebruiker naar de website en hoe begeleiden we deze gebruiker op een zo gestructureerde, gebruiksvriendelijke en effectieve manier? We baseren de realisatie van het interactieontwerp voornamelijk op persona’s die we opstellen op basis van het B2Design Model. Persona’s krijgen een gezicht en een identiteit en brengen daarmee de factor mens terug in het ontwerpproces. We presenteren het interactieontwerp aan je op ons kantoor. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van deze presentatie voeren we voor je door.

3d Avatar 02
3d Avatar 04
3d Avatar 05
Kennismaken of
een project starten?
Neem contact op
Neem contact op